Het zijn confronterende cijfers die er niet om liegen. Uit een rapport dat opgesteld is door Bouwstenen voor Sociaal, blijkt dat een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet ligt doordat dit niet langer meer een maatschappelijke functie heeft.

Vastgoed verliest haar oorspronkelijke functie
Deze leegstand gaat vooral in het onderwijs en de zorg een zorgelijke situatie opleveren. Als gevolg van vergrijzing zijn namelijk minder scholen en sportvelden nodig. Verzorgingshuizen verliezen hun functie omdat de zorg zich deels verplaatst en mensen door o.a. domotica langer zelfstandig thuis kunnen (en moeten) blijven wonen.

Herontwikkeling vastgoed voor handhaving leefbaarheid
Deze dreigende leegstand is bijna drie keer zo hoog als de huidige kantorenleegstand. Het zal je niet verbazen dat dit handenvol geld kost. Ook nemen de risico’s op vandalisme en illegaal gebruik alleen maar toe wat uiteindelijk weer ten koste gaat van de leefbaarheid in een woonwijk.

Toch zijn er ook positieve vooruitzichten. Maatschappelijk vastgoed ligt immers vaak op een prima locatie en meestal zijn er uitstekende mogelijkheden voor een herontwikkeling waardoor de functie van het vastgoed kan wijzigen en bijvoorbeeld geschikt gemaakt wordt voor (tijdelijke) particuliere bewoning. In een eerder nieuwsartikel ‘Hoe transformatie leegstaande panden illegale hennepteelt voorkomt’, heb je kunnen lezen dat in 2016 alleen al 8.000 nieuwe woningen zijn gecreëerd door een transformatie van bestaand vastgoed dat leeg stond.

Nieuwe huisvesting tegen scheefgroei huizenmarkt
Een versoepeling van de wet- en regelgeving die het hergebruiken van bestaande panden versoepelt en een nieuwe manier van denken en samenwerken binnen de vastgoedmarkt kunnen wij alleen maar omarmen. Het biedt immers een goede oplossing om de scheefgroei op de huizenmarkt te bestrijden en extra noodzakelijke huisvesting voor arbeidsmigranten, expats of statushouders te creëren.

Meer informatie?
Met Tempy Units bieden wij een totaalconcept waarmee leegstaand vastgoed zoals het voormalige schoolgebouw in Noorbeek binnen 6 weken weer rendabel gemaakt wordt. Eenvoudig, snel en flexibel.

Wil je meer weten over onze concepten en aanpak? Neem gerust contact met ons op.