Volgens de Amerikaanse econoom en auteur Jeremy Rifkin staat onze economie aan de vooravond van de grootste omwenteling sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. De nieuwe economie zoals hij die ziet, is meer horizontaal en decentraal en gebaseerd op samenwerking tussen kleinschalige, lokaal georganiseerde netwerken van producenten en consumenten. Zo ook in de bouwsector!

In een tweetal artikelen lichten wij je dit verder toe. In deel 1: ‘Veranderen: zoek het niet in regels en procedures.’

Energieneutraal bouwen in een circulaire economie
De overheid wil in 2050 een 100% energieneutraal gebouwde omgeving en de economie dient volledig circulair te draaien. In 2020 wil men alleen nog energieneutrale nieuwbouw. Met andere woorden bijna geen afvalcontainers meer op de bouwplaats. De nieuwe tijd vraagt dus om een ander type organisatie; niet hiërarchisch maar organisch, en niet log maar wendbaar.

Maar wanneer je blijft doen wat je hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen. Als je echt wilt veranderen, zoek het dan niet in regels en procedures, maar in jezelf. In die transformatie staat het overwinnen van angst centraal. De angst erkennen is de lastigste fase. Dat lijkt een zwaktebod, maar is het niet. Het is veel zwakker wanneer je je angst ontkent.

Olympus voorbeeld digitaal gepland bouwen
Een uitstekend voorbeeld van het overwinnen van deze angst is de bouw van het nieuwe kantoor van Olympus Nederland. Zonder hoofdaannemer, maar met behulp van digitaal gepland bouwen. Vijf partners bouwden een kantoor in dik vijf maanden, waar normaal tien maanden voor staan. Het zijn niet de grootste en slimste bedrijven die overleven, maar de meest flexibele.

Succesvolle verandering AirB&B
Een ander voorbeeld van een succesvolle verandering is AirB&B. Een typisch voorbeeld van power to the people, die zelf het product vanuit het niets ontwikkelden en dat zeer werd gewaardeerd door de consument. Hierdoor moest de hotelsector zich aanpassen, wat in veel steden tot een prijsdaling van hotelkamers resulteerde, met als gevolg dat er meer mensen op reis gingen

Modulair bouwen met Tempy Unit
En dan is er uiteraard het modulair bouwen, hèt antwoord op afvalcontainers op een bouwplaats. Van leegstand naar bewoning, van waardeloos vastgoed naar vastgoed met waarde. Het kan heel gemakkelijk met de Tempy Unit die voor 100 procent uit duurzame materialen bestaat.

We hebben een spannende manier bedacht om water, elektriciteit en riolering op één plek te integreren. Ook gaat er in een Tempy House minimale energie verloren. Bouwen binnen de tijd en binnen het budget en daardoor aanzienlijk goedkoper. Materialen die hergebruikt kunnen worden op een ander plek wanneer dit nodig zou moeten zijn. Kortom alleen maar winnaars.

Lees in deel 2, laten ik je zien hoe grote verschuivingen vaak al door kleine initiatieven ontstaan.

 

Paul Rinkens,
Inspirateur bij Tempy