Hervormingen van het pensioenstelsel, arbeidsmarkt, belastingstelsel, zorg, onderwijs en de woningmarkt houden ons allemaal bezig. In mijn vorige artikel ‘Zoek het niet in regels en procedures’heb je kunnen lezen dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe economische revolutie. Veranderingen zijn noodzakelijk, ook in de bouwsector. Het zijn dan ook niet de grootste en slimste bedrijven die overleven, maar juist de meest wendbare bedrijven. 

De geschiedenis leert ons dat grote verschuivingen vaak ontstaan door kleine initiatieven, die houvast bieden wanneer systemen worden afgebroken. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen die veel meer samenwerken, maar ook consumenten die tegelijkertijd producenten zijn.

Bouwsector: tijd voor een transitie!
In de bouwsector is er sinds de crisis in 2008 een tekort aan medewerkers en aan materiaal. De wachttijd voor een nieuwbouwwoning is ondertussen zo lang, dat dit ten koste gaat van de voortgang. Er wordt minder gebouwd, terwijl de vraag constant hoog is.

De bouw blijft wereldwijd bovendien achter op andere sectoren stelde Oxford University in het najaar van 2017. Negentig procent van alle projecten loopt vertraging op en bedrijven innoveren te weinig. Kortom, de sector worstelt met een systeem dat niet meer voldoet aan de huidige tijd. Het is tijd voor een transitie.

Transitie schoolgebouwen
Een goed voorbeeld van transitie is de ombouw van twee lagere schoolgebouwen in zeven weken tijd in de dorpen St. Geertruid en Noorbeek in Limburg. Van leegstand naar bewoning, van waardeloos vastgoed, naar vastgoed met waarde, dankzij Tempy. Bekijk de beide projecten en lees meer over onze aanpak.

Bouwen met sociale innovatie
Mensen met een budget onder de liberalisatiegrens aan een woning helpen, is een voorbeeld van sociale innovatie. Bouwen binnen de tijd, binnen het budget en aanzienlijk goedkoper. Materialen die bovendien hergebruikt kunnen worden op een andere plek.

 

Paul Rinkens,
Inspirateur bij Tempy

 

Wil je reageren op deze column? Heel graag! Stuur me een reactie via het contactformulier.