‘Een eigen huis, een plek onder zon’. Zanger René Froger had het heel goed in de gaten toen hij het liedje destijds de ether in slingerde. Een plekje onder de koperen ploert is min of meer gegarandeerd, een eigen (t)huis, da’s een ander verhaal.

 

Iedereen verdient uiteraard een eigen thuis. Een plek waar je je prettig voelt en jezelf kunt zijn. Helaas maakt scheefgroei op de huizenmarkt het er allemaal niet gemakkelijker op. En wat doen we eraan? Veel te weinig als je het mij vraagt. ‘Het is tijd voor een compleet andere aanpak’ hoor ik iedereen zeggen. Natuurlijk. Maar oei, dan moeten we vernieuwen. En met name daar wringt hem de schoen. Vernieuwen betekent veranderen en daar zit de huizenmarkt in Nederland niet op te wachten. Ik zeg laten we vernieuwing omarmen. Rust roest en betonrot dreigt.

Tekort
Ondertussen is er een toenemend tekort aan woningen voor mensen met een eenvoudige portemonnee. En dan de kwaliteit van woningen. Die laat in mijn ogen nog te vaak te wensen over. Met als gevolg dat je niet per se de bewoners krijgt die je graag wil hebben. Bovendien is met name in steden het aanbod van vastgoed in het hogere segment toegenomen. Hallo scheefgroei!

Wil je ergens komen, vaart en volume maken, dan is het belangrijk op zoek te gaan naar een nieuwe manier van samenwerken, samen dingen creëren en delen wat van waarde is.

Balans
Oh ja, dan is er ook nog zoiets als balans, de juiste balans om precies te zijn. Die krijg je nooit als je doet wat je al jaren doet. Zeker op huisvestingsgebied. Dat economische groei vanzelfsprekend om de inzet van extra arbeid vraagt, vind ik niet meer dan logisch. Net als het gegeven dat die extra arbeid voor een deel wordt geleverd door EU-arbeidsmigranten. Maar waar en hoe ga je deze nieuwe lichting arbeidskrachten huisvesten?

Tempy Unit
Met de Tempy Unit hebben we een slim en duurzaam concept in handen, waarmee we een leegstaand gebouw binnen zes weken weer rendabel kunnen maken. Simpel, snel en flexibel. Ons succes heeft alles te maken met het feit dat we verder gaan dan het louter plaatsen van meubels. Die ene extra stap, daar ligt onze kracht. We willen dat mensen verder kijken dan het product Tempy alleen.

Totaalconcept
Delen wat van waarde is en zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken. Het is gemakkelijk gezegd èn gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat de Tempy Unit onderdeel gaat worden van een totaalconcept. Alleen op die manier creëren we waarde voor meerdere vastgoedpartijen. Een verdienmodel, waar zowel de woningbouwvereniging, de eigenaar als de huurder van een pand of woning profijt van hebben. Kom maar op met die samenwerking!

 

Paul Rinkens,
Inspirateur bij Tempy

 

Wil je reageren op deze column? Heel graag! Stuur ons je reactie via het contactformulier.