Op woensdag 22 maart heeft de gemeente Eijsden-Margraten twee leegstaande panden in gebruik genomen voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Door gebruik te maken van een uniek Tempy concept zijn een voormalig schoolgebouw en een voormalige peuterspeelzaal omgebouwd tot tijdelijke woningen. Een primeur! De woonunits zijn symbolisch geopend door gedeputeerde Prevoo.

De gemeente Eijsden-Margraten moest in 2015, 2016 en 2017 meer statushouders huisvesten dan gebruikelijk, vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen. Door het lage percentage sociale huurwoningen in de gemeente is gezocht naar andere mogelijkheden om statushouders te huisvesten. Om dit te verwezenlijken is gebruik gemaakt van het unieke concept van Tempy. De voormalige school in Noorbeek en de voormalige peuterspeelzaal in Sint Geertruid zijn hiermee op korte termijn omgebouwd tot tijdelijke wooneenheden. De panden zijn in eigendom van de gemeente en worden verhuurd door woningcorporatie Maasvallei. Deze oplossing legt geen extra druk op de beperkte sociale woningvoorraad.

De gemeente Eijsden-Margraten is de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van voornoemd concept. De unit van Tempy bestaat uit een keuken, douche, toilet en opbergruimte. Door het plaatsen van deze unit in het midden van een ruimte ontstaat sober, maar doelmatig een woongedeelte en een slaapgedeelte. De units zijn ook weer eenvoudig te verwijderen, waardoor het een duurzame en flexibele oplossing is. Door gebruik te maken van dit concept wordt een nieuwe toekomst gegeven aan leegstaande gebouwen.

In maart 2017 is de gemeente samen met Vluchtelingenwerk Limburg en Maasvallei voortvarend gestart met de opvang van statushouders in de gemeenschappen van Noorbeek en Sint Geertruid. Op deze wijze tracht de gemeente Eijsden-Margraten de opgelopen achterstand in de taakstelling in te lopen.